Garantivillkor

Vid eventuell reklamation eller garantiärende, kontakta oss via e-post info@wattaride.se

Vi lämnar alltid 12månaders garanti på våra produkter om inget annat anges.

Vad gäller för batterier?

Batterier anses som en slitagedel och kapacitetsförlust är oundviklig. Korrekt underhåll är avgörande för batterilivslängden. 12 månaders funktionsgaranti och 36 månader reklamationsrätt.

Gäller inte kapacitetsförlust!

Alla batterier tappar kapacitet över tid. Även om detta inte helt kan undvikas, kan du begränsa och förhindra hur mycket och hur snabbt det går. Eftersom det beror på flera faktorer, inklusive kvaliteten på battericellerna, hur ofta batteriet används och hur det underhålls.

SÅHÄR FÖRBÄTTRAR DU LIVSLÄNGDEN AV DITT BATTERI:

LADDNING:

 • Ladda batteriet helt första gången - ca. 6-10 timmar. Upprepa detta varannan månad för att stabilisera cellerna.
 • Vänta 10 min. innan laddning efter användning -  och vänta 10 minuter efter laddning före användning.
 • Ladda inte batteriet utomhus vid temperaturer under 5 grader Celsius. Det kan skada cellerna.
 • Ladda ofta och vid behov. Några timmars laddning är ofta mycket bättre för cellerna än att ladda batteriet helt varje gång, eftersom det sliter i onödan på cellerna.
 • Vid normal användning bör du så långt det går hålla nivån mellan 20% -80%. Det sliter mindre på cellerna och gör det möjligt att fördubbla antalet laddningar / urladdningar som batteriet kan hantera. Studier visar att det kan fördubbla batteriets totala livslängd.
 • Använd endast den medföljande laddaren.
 • Använd så kallade snabbladdare med omtanke. En strömstyrka på mer än 4 A kan minska batteriets totala livslängd markant.
 • Var uppmärksam på fukt/kondensation i laddningskontakt och uttag. Skydda alltid laddningskontakten med gummi manschetten.
 • Ladda inte ur batteriet helt - regelbundet. Det kan skada cellerna och förkorta livslängden. Om det händer, ladda batteriet omedelbart för att undvika total urladdning.
 • Om du upplever oegentligheter med batteriindikatorn kan du med fördel köra batteriet helt tomt för att återställa batteriet. Kom ihåg att ladda batteriet omedelbart efter.

VID FÖRVARING:

 • Förvara batteriet vid runt 15 grader med 35-50% laddning, när det inte används under längre perioder.
 • Ladda som minimum batteriet en timme varannan månad för att undvika total urladdning.


Vad gäller för transport vid reklamation/garantiärenden?

Vid garantiärenden eller reklamation ansvarar du som kund för att produkten återsänds i sitt original alt. jämförbart emballage.